اخبار

پروازهاي شيراز به لامرد از سرگرفته شد

پروازهاي شيراز به لامرد از سرگرفته شد

پروازهاي شيراز به لامرد و بالعکس پس از چندين ماه وقفه، يکشنبه ۱۳ آبان ۹۷ با انجام نخستين پرواز شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما) از سرگرفته شد. مدير فرودگاه بين المللي لامرد، در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: براي برقراري اين پروازها پيگيري هاي متعددي انجام شد که در نهايت روز گذشته نخستين پرواز […]

شاخص ترين فعاليت دولت تدبير و اميد تحول در حوزه بهداشت و درمان و خدمات مرتبط با سلامت مردم است

شاخص ترين فعاليت دولت تدبير و اميد تحول در حوزه بهداشت و درمان و خدمات مرتبط با سلامت مردم است

فرماندار لامرد در ديدار دست اندرکاران بيمه سلامت شهرستان لامرد: شاخص ترين فعاليت دولت تدبير و اميد تحول در حوزه بهداشت و درمان و خدمات مرتبط با سلامت مردم است. مدير و کارکنان بيمه سلامت شهرستان لامرد به مناسبت هفته بيمه سلامت با فرماندار لامرد ديدار کردند. به گزارش روابط عمومي فرمانداري لامرد در اين […]