سرمقاله

توازن بین علم، شغل و کارآفرینی

توازن بین علم، شغل و کارآفرینی

توازن بین علم، شغل و کارآفرینی محمدمهدی جعفری زاده گرچه علم و دانش، به خودی خود، مفید و مطلوب است و باعث گسترش اندیشه و فهم انسان می شود، امّا در شرایط زمانی ما، همه دانش آموختگان، آنگاه که عزم زندگی و آهنگ تمشیت امور می‌کنند، نیازمند شغلی هستند که در پرتو آن بتوانند درآمدی […]

آمارهای جانگداز

آمارهای جانگداز

آمارهای جانگداز محمدمهدی جعفری زاده بعضی مواقع آمارهایی که درخصوص آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و… ارایه می‌شود، انسان را به حیرت، تعجب، تأسف و غصه وا می‌دارد. از جمله این آمارها، اعداد و ارقامی است که وزیر کشور به تازگی در ارتباط با مواد مخدر بیان داشته است. وی گفته: «در حال حاضر […]

حفظ حریم

حفظ حریم محمدمهدی جعفری زاده در جامعه باید حریم هر فرد حقیقی و حقوقی حفظ شود و برای حفظ حریم ها، باید تعاریف و حدود هر حریم مشخص گردد تا هرکس فقط در محدوده حریم خویش، قدم بردارد. مشکلی که ما داریم دو چیز است؛ یکی اینکه به لحاظ قانونی برخی حریم ها دقیقا تعریف […]

رعایت حقوق مصرف کنندگان

رعایت حقوق مصرف کنندگان

رعایت حقوق مصرف کنندگان محمدمهدی جعفری زاده  گرچه یک اصل مسلم در علم اقتصاد وجود دارد و آن اینکه اساس و مبنای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور را بر محور «تولید» می‌دانند و هرچه تولیدات کالا و خدمات در یک کشور به لحاظ کمّی و کیفی زیادتر و انبوه تر باشد و علاوه بر […]

برقراری عدالت در بودجه

برقراری عدالت در بودجه

برقراری عدالت در بودجه محمدمهدی جعفری زاده  بعضی از وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای کشور بودجه کلان و هنگفتی دارند و علت آن را درآمدزا بودن خودشان می دانند. برخی دیگر از کمترین میزان بودجه برخوردارند به نحوی که در تامین هزینه های جاری و روزمره خود درمی‌مانند. فاصله بین این دو بخش به […]

تفکر سبز

تفکر سبز سرمقاله / محمدمهدی جعفری زاده  همه طبيعت خداوند زيباست. به همان اندازه که جنگل ها و مراتع و درختانش زيباست، کويرش نيز دلربايي دارد. هم آفتابش و هم باران و برفش انسان را به وجد مي آورد. کوه‌ها و آبشارهايش به قشنگي درياها و درياچه‌هايش است. آسمان آبي اش که چتر بر روي […]