حسن شبانی نژاد

شاخص ترين فعاليت دولت تدبير و اميد تحول در حوزه بهداشت و درمان و خدمات مرتبط با سلامت مردم است

شاخص ترين فعاليت دولت تدبير و اميد تحول در حوزه بهداشت و درمان و خدمات مرتبط با سلامت مردم است

فرماندار لامرد در ديدار دست اندرکاران بيمه سلامت شهرستان لامرد: شاخص ترين فعاليت دولت تدبير و اميد تحول در حوزه بهداشت و درمان و خدمات مرتبط با سلامت مردم است. مدير و کارکنان بيمه سلامت شهرستان لامرد به مناسبت هفته بيمه سلامت با فرماندار لامرد ديدار کردند. به گزارش روابط عمومي فرمانداري لامرد در اين […]